TANDARTSPRAKTIJK IN DEN HAAG
Een vaste tandarts voor iedereen in Den Haag

Mondzorg praktijk in Den Haag
Een mondzorg praktijk met de hoogste kwaliteit in Den Haag

Kliniek voor tandheelkunde in Den Haag
Een tandheelkundige Kliniek met hechte vertrouwensband en transparantie

Tarieven en Rekeningen
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende codes die tijdens een behandeling door de tandarts en preventieassistentes hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke code kort omschreven. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat bepaald en vastgelegd is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Alle tandartsen in Nederland brengen deze tarieven in rekening en gebruiken dezelfde code voor iedere behandeling.
Indien u een verzekering voor de tandarts heeft, dan wordt uw rekening eerst naar de verzekeraar gestuurd. Daarna stuurt Fa-Med of u verzekeraar een rekening naar u (bijvoorbeeld) met het deel dat niet door uw verzekeraar wordt gedekt! Er wordt van u verwacht dat u uw rekening binnen 30 dagen aan Fa-Med betaald.
Heeft u nog vragen over uw rekening? U kunt middels onderstaande telefoonnummer contact opnemen met Fa-med.
0900-0885 (€ 0.90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten) Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.
Onderstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Extra toelichting:
* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

** Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.


A-codes – Verdoving
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
13,16
 
  A15
Oppervlakte verdoving
6,84
 
  A20
Behandeling onder algehele narcose
**
 
B-Code – Verdoving d.m.v. een roesje
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
26,33
 
  B11
Toediening roesje (lachgassedatie)
26,33
 
  B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
34,33
 
C-Code – Consultatie en diagnostiek
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  C11
Periodieke controle
20,01
 
  C13
Probleemgericht consult
20,01
 
  C22
Schriftelijke medische anamnese
20,01
 
  C28
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
94,77
 
  C29
*
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Toelichting op deze prestatie
26,33
 
  C65
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
52,65
 
  C70
Keuringsrapport met bitewingfoto's
**
 
  C75
Keuringsrapport zonder bitewingfoto's
**
 
  C76
Afgifte gezondheidsverklaring
**
 
  C80
Mondzorg aan huis
15,80
 
  C84
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
42,12
 
  C85
Weekendbehandeling
20,01
 
  C86
Avondbehandeling
20,01
 
  C87
Nachtbehandeling
20,01
 
  C90
Niet nagekomen afspraak
**
 
E-Code – Wortelkanaalbehandelingen
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  E1
Wortelkanaalbehandeling consult
20,01
 
  E2
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
36,86
 
  E3
Consult na tandheelkundig ongeval
28,96
 
  E4
Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten
44,86
 
  E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
94,77
 
  E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
136,89
 
  E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
179,02
 
  E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
221,14
 
  E19
Insluiten calciumhydroxide per element per zitting
15,80
 
  E31
Snij-/ hoektand
105,30
 
  E32
Premolaar
147,42
 
  E33
Molaar
189,55
 
  E34
*
Aanbrengen retrograde vulling
21,06
 
  E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie
73,71
 
  E37
Kijkoperatie
63,18
 
  E40
Directe pulpa-overkapping
Toelichting op deze prestatie
26,33
 
  E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
10,53
 
  E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
21,60
 
  E44
Verwijdering spalk
5,27
 
  E45
Aanbrengen rubberdam
10,53
 
  E51
Verwijderen van kroon of brug
31,59
 
  E52
Moeilijke wortelkanaalopening
26,33
 
  E53
Verwijderen van wortelstift
36,86
 
  E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
26,33
 
  E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
26,33
 
  E56
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
36,86
 
  E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
26,33
 
  E60
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
42,12
 
  E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
73,71
 
  E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
47,39
 
  E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
39,49
 
  E64
Afsluiting van open wortelpunt
42,12
 
  E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
42,12
 
  E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
52,65
 
  E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
26,33
 
  E85
Elektronische lengtebepaling
13,16
 
  E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
71,08
 
  E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
52,65
 
  E90
Inwendig bleken, eerste zitting
42,12
 
  E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
15,80
 
  E97
*
Uitwendig bleken per kaak
65,81
 
  E98
Materialen voor thuisbleken
Toelichting op deze prestatie
**
 
G-Code – Kaakgewrichtbehandelingen
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  G1
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
131,63
 
  G2
Spieractiviteitsmeting en registratie
84,24
 
  G3
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling
57,92
 
  G10
Niet standaard beetregistratie
78,98
 
  G11
Scharnierasbepaling
78,98
 
  G12
Centrale relatiebepaling
73,71
 
  G13
Protrale/laterale bepalingen
52,65
 
  G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
473,87
 
  G15
Voor het behouden van beethoogte
26,33
 
  G16
Therapeutische positiebepaling
26,33
 
  G20
Beetregistratie intra-oraal
52,65
 
  G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
52,65
 
  G61
Instructie spieroefeningen
52,65
 
  G62
*
Occlusale spalk
142,16
 
  G63
*
Repositiespalk
210,61
 
  G64
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
26,33
 
  G65
*
Indirect planmatig inslijpen
289,58
 
  G66
Biofeedbacktherapie
47,39
 
  G67
Behandeling triggerpoint
57,92
 
  G69
*
Opbeetplaat
57,92
 
  G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
263,26
 
  G72
Controlebezoek MRA
26,33
 
  G73
*
Reparatie MRA met afdruk
42,12
 
H-Code – Chirurgische ingrepen
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  H11
Trekken tand of kies
39,49
 
  H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant
29,48
 
  H21
Kosten hechtmateriaal
5,68
 
  H26
Hechten weke delen
57,92
 
  H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
63,18
 
  H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
47,39
 
  H41
Verwijderen van het tongriempje of lipbandje
31,59
 
  H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
63,18
 
  H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
84,24
 
  H44
Primaire antrumsluiting
57,92
 
  H50
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, excl. wortelkanaalbehandeling
52,65
 
  H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, excl. wortelkanaalbehandeling
15,80
 
  H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak
73,71
 
  H60   Marsupialisatie
73,71
 
  H65   Primaire sluiting
142,16
 
  H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
73,71
 
  H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
142,16
 
  H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
100,04
 
  H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
168,49
 
  H90   Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B.
52,65
 
J-Code – Implantaten
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  J01
Initieel onderzoek implantologie
€58,35
 
  J02
Verlengd onderzoek implantologie
89,77
 
  J03
*
Proefopstelling
121,19
 
  J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
40,40
 
  J06
Vrijleggen foramen mentale
26,93
 
  J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
**
 
  J08
*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
17,95
 
  J09
*
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
215,45
 
  J10
*
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
134,66
 
  J11
Prepareren donorplaats
121,19
 
  J12
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
130,17
 
  J13
*
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
62,84
 
  J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
76,31
 
  J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
76,31
 
  J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte
116,70
 
  J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad
53,86
 
  J19   Toeslag esthetische zone
58,35
 
  J20
*
Plaatsen eerste implantaat per kaak
175,06
 
  J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond
62,84
 
  J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
103,24
 
  J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
67,33
 
  J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
22,44
 
  J25
*
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
40,40
 
  J26
Moeizaam verwijderen implantaat
148,12
 
  J27
*
Vervangen implantaat
175,06
 
  J30
Bindweefseltransplantaat, eerste
94,26
 
  J31
Volgende bindweefseltransplantaat
44,89
 
  J32
*
Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef
103,24
 
  J40
*
Twee magneten/drukknoppen
139,15
 
  J41 * Elke volgende magneet, drukknop
31,42
 
  J42 * Staaf tussen twee implantaten
184,03
 
  J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
58,35
 
  J44
*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
22,44
 
  J50 * Boven- en onder klikgebit
462,33
 
  J51 * Onder-klikgebit
300,74
 
  J52
*
Boven- klikgebit
300,74
 
  J53 * Omvorming klikgebit
89,77
 
  J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
116,70
 
  J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
134,66
 
  J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
157,10
 
  J57   Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten
76,31
 
  J58
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of vier implantaten
98,75
 
  J59
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten
121,19
 
  J60
Specifiek consult nazorg implantologie
49,37
 
  J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie
80,80
 
  J70 * Opvullen zonder staafdemontage
125,68
 
  J71
*
Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten
157,10
 
  J72 * Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
179,55
 
  J73
*
Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
201,99
 
  J74 * Reparatie zonder staafdemontage
49,37
 
  J75 * Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten
94,26
 
  J76 * Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
116,70
 
  J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
139,15
 
  J97
Overheadkosten implantaten
164,96
 
  J98
Overheadkosten pre-implantologische
 
M-Code – Preventieve mondzorg
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  M01
Preventieve voorlichting en/of instructie
11,80
 
  M02
Consult voor evaluatie van preventie
11,80
 
  M03
Gebitsreiniging, per 5 minuten
11,80
 
  M05
Beslijpen en/ of behandelen melkelement
23,69
 
  M10
Fluoride applicatie, methode I
26,33
 
  M20
Fluoride applicatie, methode II
21,06
 
  M32
*
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
15,80
 
  M61
*
Mondbeschermer
23,69
 
P-Code – Kunstgebitten
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  P01
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
36,86
 
  P02
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
78,98
 
  P03
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
52,65
 
  P04
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
78,98
 
  P06
Tissue conditioning volledig kunstgebit
36,86
 
  P07
*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
15,80
 
  P08
*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
42,12
 
  P10
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
78,98
 
  P14
Individuele afdruk met randopbouw
57,92
 
  P15
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
157,96
 
  P16   Toeslag voor indiv. afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
57,92
 
  P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
52,65
 
  P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
15,80
 
  P21
*
Volledig kunstgebit bovenkaak
157,96
 
  P25
*
Volledig kunstgebit onderkaak
210,61
 
  P27   Reoccluderen
52,65
 
  P28   Naregistratie en remounten
52,65
 
  P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese
42,12
 
  P30
*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
342,24
 
  P31
*
Wortelkap met stift
131,63
 
  P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls
78,98
 
  P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
52,65
 
  P34
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
215,87
 
  P35
*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
294,85
 
  P36   Individuele afdruk zonder randopbouw
26,33
 
  P37   Frontopstelling in aparte zitting
31,59
 
  P38   Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur
57,92
 
  P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone
78,98
 
  P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te
vervangen element
13,16
 
  P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
26,33
 
  P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
26,33
 
  P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
31,59
 
  P45
*
Noodkunstgebit
105,30
 
  P51
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
36,86
 
  P52
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw
78,98
 
  P53
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
52,65
 
  P54
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
78,98
 
  P56
Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit
36,86
 
  P57
*
Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk
15,80
 
  P58
*
Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk
42,12
 
  P60
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
31,59
 
  P65
Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit
26,33
 
  P70
*
Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage
147,42
 
  P78
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
42,12
 
  P79
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
42,12
 
R-Code – Kronen en bruggen
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  R08 * Eenvlaks composiet inlay
63,18
 
  R09 * Tweevlaks composiet inlay
121,10
 
  R10 * Drievlaks composiet inlay
157,96
 
  R11 * Eenvlaksinlay
94,77
 
  R12 * Tweevlaksinlay
147,42
 
  R13 * Drievlaksinlay
210,61
 
  R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin
26,33
 
  R24   Kroon
231,67
 
  R28   Endokroon, indirect vervaardigd
63,18
 
  R29   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
52,65
 
  R31   Opbouw plastisch materiaal
31,59
 
  R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode
52,65
 
  R33 * Gegoten opbouw, directe methode
105,30
 
  R40 * Eerste brugtussendeel
157,96
 
  R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
78,98
 
  R46 * Brugverankering, per anker
52,65
 
  R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
131,63
 
  R50 * Metalen fixatiekap met afdruk
26,33
 
  R55 * Gipsslot met extra afdruk
26,33
 
  R60 * Plakbrug zonder preparatie
105,30
 
  R61 * Plakbrug met preparatie
157,96
 
  R65   Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
36,86
 
  R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
21,06
 
  R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
57,92
 
  R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond
57,92
 
  R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal  
31,59
 
  R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje  
21,06
 
  R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties  
21,06
 
  R75   Opnieuw vastzetten plakbrug  
52,65
 
  R76   Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  
26,33
 
  R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element  
26,33
 
  R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
63,18
 
  R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
105,30
 
  R80 * Temporaire, eerste voorziening
26,33
 
  R85 * Temporaire, volgende voorziening
10,53
 
  R90 * Gedeeltelijk voltooid werk
Toelichting op deze prestatie
**
 
T-Code – Tandvleesbehandelingen
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
139,53
 
  T12   Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus
152,69
 
  T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
28,43
 
  T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
21,06
 
  T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
81,61
 
  T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
94,77
 
  T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
42,12
 
  T51   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
73,71
 
  T52   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
55,28
 
  T53   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
106,36
 
  T54   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
80,03
 
  T55   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
141,63
 
  T56   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
106,36
 
  T57   Toepassing lokaal medicament
56,86
 
  T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
139,53
 
  T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
152,69
 
  T70   Flapoperatie tussen 2 elementen
171,12
 
  T71   Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
263,26
 
  T72   Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)
315,91
 
  T73   Directe post-operatieve zorg, kort
52,65
 
  T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
141,63
 
  T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
136,89
 
  T76   Tuber- of retromolaarplastiek
65,81
 
  T80   Tandvleestransplantaat
113,20
 
  T81   Tuber- of retromolaarplastiek
92,14
 
  T82   Tandvleescorrectie per element
50,02
 
  T83   Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
131,63
 
  T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (1/6e deel)
315,91
 
  T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met
flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element
105,30
 
  T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  
171,12
 
  T87   Kroonverlenging per element
171,12
 
  T88   Kroonverlenging per sextant
315,91
 
  T89   Directe postoperatieve zorg, kort
52,65
 
  T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
141,63
 
  T91   Pocketregistratie
31,59
 
  T92   Parodontiumregistratie
63,18
 
  T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
36,86
 
  T94   Behandeling tandvleesabces
71,08
 
  T95 * (Draad)Spalk
21,06
 
  T96 Uitgebreide voedingsanalyse
52,65
 
U-Code – Uurtarieven
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  U02 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling
143,94
 
  U03 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld
165,48
 
  U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten
13,79
 
  U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
165,48
 
  U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP
173,13
 
V-Code - Vullingen
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
63,18
 
  V30   Fissuurlak eerste element
23,69
 
  V35   Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting
13,16
 
  V40   Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van
gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
5,27
 
  V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
10,53
 
  V70 * Parapulpaire stift
10,53
 
  V71 Eénvlaksvulling amalgaam
26,33
 
  V72 Tweevlaksvulling amalgaam
35,28
 
  V73 Drievlaksvulling amalgaam
45,81
 
  V74 Meervlaksvulling amalgaam
64,24
 
  V80 * Wortelkanaalstift
18,43
 
  V81 Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer
32,64
 
  V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
45,81
 
  V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
56,34
 
  V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
74,77
 
  V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
7,90
 
  V91 Eénvlaksvulling composiet
42,12
 
  V92 Tweevlaksvulling composiet
55,28
 
  V93 Drievlaksvulling composiet
65,81
 
  V94 Meervlaksvulling composiet
84,24
 
X-Code – Maken en beoordelen foto’s
  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  X10   Kleine röntgenfoto
14,74
 
  X21   Kaakoverzichtsfoto
63,18
 
  X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
63,18
 
  X24   Schedelfoto
28,43
 
  X25   Maken meerdimensionale kaakfoto
126,36
 
  X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
52,65
 
Tandartspraktijk SB Tandartsen
Openingstijden
Maandag: 09:00 - 17:00
Dinsdag: 09:00 - 17:00
Woensdag: 09:00 - 17:00
Donderdag: 09:00 - 17:00
Vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag: 09:00 - 17:00
Zondag: Gesloten